Επαγγελματικός Προσανατολισμός

EpagPros2

 

EpagPros1

Όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό παρέχεται ενημέρωση για τα επιμέρους επιστημονικά πεδία και τις σχολές, πάντα σε συνδυασμό με τις δεξιότητες και τις επιθυμίες του κάθε μαθητή. Όπου κρίνεται απαραίτητο, πραγματοποιούνται και αντίστοιχα ψυχομετρικά τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε, μέσω των συνεδριών με το μαθητή και τους γονείς, ο μαθητής να είναι σε θέση να αποφασίσει ορθότερα.

Αρχική Επαγγελματικός Προσανατολισμός