Επιδόσεις 2016

 

Συγκριτικά γραφήματα επίδοσης πανελληνίων

pic1

pic2

pic3

pic4

pic5

pic6

pic7

pic8