ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Οι βασικοί άξονες του συστήματος πρόσβασης που ισχύει το σχολικό έτος 2018 -2019 είναι οι εξής: 

Δομή του συστήματος πρόσβασης για ΑΕΙ και ΤΕΙ 2018-2019

Τέσσερα επιστημονικά πεδία :
1ο  Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές 
2ο  Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές 
3ο  Σπουδές Υγείας και Ζωής 
4ο  Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Το Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών (ήταν το 4ο Επιστημονικό Πεδίο μέχρι την περίοδο 2016-17), καταργήθηκε και όλα τα τμήματα και οι σχολές του εντάσσονται και στα 4 Επιστημονικά Πεδία

Τρεις ομάδες προσανατολισμού:

Ανθρωπιστικών Σπουδών

4-5 Εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία +

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

- στα Λατινικά έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστ. Πεδίο.

- στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστ. πεδίο.

Θετικών Σπουδών

4-5 Εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία +

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

 

-στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστ. Πεδίο.

 

-στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστ. πεδίο.

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

4-5 Εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Α.Ε.Π.Π. +

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

-στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστ. Πεδίο.

 

-στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστ. πεδίο.


Στις πανελλήνιες εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-19 δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:

1. Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από δύο επιστημονικά πεδία το ένα ή και τα δύο, στα οποία θα έχουν πρόσβαση. Συγκεκριμένα μπορούν: 

α. Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ιες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο.

β. Εάν επιλέξουν να εξεταστούν πανελλαδικά και σε ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και στο δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, στο οποίο έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

2. Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας. 

3. Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (Υγείας και Ζωής) η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Αρχική